Usługi w zakresie przetwarzania danych
oraz szeroko rozumianych technologii informatycznych


Przetwarzanie danych i obsługa rozliczeń świadczeniodawców z NFZ

Projektowanie, doradztwo i zarzadzanie infrastrukturą IT w zakresie rozwiązań sprzętowych i programowych

Opracowanie i weryfikacja dokumentacji związanej z bezpieczeństwem infrastruktury IT

CONSTANS to firma z wieloletnim doświadczenie w branży IT, która oferuje kompleksowe usługi w zakresie przetwarzania danych, projektowania i zarządzania infrastrukturą IT oraz bezpieczeństwa informacji w konkurencyjnych cenach. To wysokie standardy bezpieczeństwa potwierdzone zaświadczeniem o odbytym specjalistycznym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzonym przez ABW.


Przetwarzanie danych i obsługa rozliczeń świadczeniodawców z NFZ


Projektowanie, doradztwo i zarzadzanie infrastrukturą IT w zakresie rozwiązań sprzętowych i programowych


Opracowanie i weryfikacja dokumentacji związanej z bezpieczeństwem infrastruktury IT


CONSTANS Dominik Kaszuba

tel. 721 700 702 e-mail: constans@krosno.cc